Ép cọc bê tông cách nhà bên cạnh bao nhiêu

Khi ép cọc bê tông nhà dân, nhà phố xây chen, các bên đều có nhà thì. Ép cọc bê tông cách nhà bên cạnh bao nhiêu còn tùy thuộc vào loại hình ép tải sắt hay ép neo.

Ép cọc bê tông tải sắt Tim cọc cách nhà bên cạnh bao nhiêu

Khi ép cọc bê tông tải sắt thì các đơn vị thiết kế có kinh nghiệm. Sẽ thiết kế tim cọc cách mép nhà bên cạnh tối thiểu  là 700mm.

Khoảng cách giữa 2 tim cọc đôi liền nhau cách nhau tối tiểu từ 350mm – 500mm. Thông thường các công trình nhà phố tim cọc cách nhau 750mm đối với tim đôi

ép cọc nhà phố mặt bằng 4,2 mét

                                     ép cọc nhà phố mặt bằng 4,2 mét tim cọc cách tường 700mm

Ép Cọc Neo thì tim cọc cách nhà bên cạnh tối thiểu bao nhiêu

Đối với những công trình ép neo thì khoảng cách tối thiểu tim cọc đến tường sẽ ngắn hơn ép tải sắt. An toàn hơn, chi phí móng cọc lệch tâm ít hơn.

Khoảng cách từ tim cọc đến tường nhà bên cạnh tối thiểu là 400mm

ép neo cọc bê tông cốt thép nhà xây chen

                                                             ép neo cọc bê tông cốt thép nhà xây chen

Đối với những công trình ép cọc nhà phố xây chen mà nhà bên cạnh xuống cấp, yếu..  Thì khoảng cách từ tim cọc đến nhà bên cạnh có thể lớn hơn.

Quý khách có nhu cầu ép cọc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và khảo sát công trình miễn phí.